Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
chicaloca
3936 782f
chicaloca
  • me:makes a mistake
  • me:thinks about mistake every night for the next 7 years
2796 5ff6
chicaloca
6626 6b5f
chicaloca

Gdy odczuwamy brak samych siebie, wszystkiego nam brak. 

— J.W. von Goethe
Reposted fromvaporous vaporous viakurwajegomac kurwajegomac
chicaloca
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  (...)  Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett
Reposted frombezsenna bezsenna viakurwajegomac kurwajegomac
chicaloca
Muszę pogodzić się z tym, że są kobiety lepsze ode mnie. Nigdy nie będę miała pięknych włosów, a białą bluzkę zawsze poplamię. Taka już jestem.
Reposted fromthesmajl thesmajl viakurwajegomac kurwajegomac
chicaloca
chicaloca
chicaloca
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viaolgush olgush
chicaloca
0360 86de 500
Reposted fromutoopia utoopia viagingercreature gingercreature
chicaloca
chicaloca
8161 cd89 500
Reposted fromkjuik kjuik viaredheadlady redheadlady
chicaloca
1341 e3a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaolgush olgush
chicaloca
8395 3c30 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide
chicaloca
8104 c21c
Reposted fromkjuik kjuik viaredheadlady redheadlady
chicaloca
4563 1992
chicaloca
9845 e0e0
Reposted fromfatique fatique viajointskurwysyn jointskurwysyn
chicaloca
7052 599a 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...